Zamówienia Publiczne

Szpital Specjalistyczny "Inflancka" realizuje zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Na stronie internetowej Szpitala w zakładce "Zamówienia Publiczne" publikujemy ogłoszenia o prowadzonych przez placówkę procedurach przetargowych. 

 

Przejdź na stronę przetargów

 

Plan Zamówien Publicznych na rok 2018

Zamówienia publiczne - RODO

 

Kontakt

Urszula Ostaszkiewicz – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

uostaszkiewicz@inflancka.pl

tel. 22 697 31 06

Anna Górska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

agorska@inflancka.pl

tel. 22 697 31 07

 

Ogłoszenia o prowadzonych przez Szpital przetargach są dostępne na stronach:

www.szpitalinflancka.pl/aktualnosci

www.przetargi.um.warszawa.pl  (serwis Miasta Stołecznego Warszawy)

www.uzp.gov.pl (serwis Urzędu Zamówień Publicznych) 

www.ipzp.pl (Internetowe Publikowanie Zamówień Publicznych)

Usługi na Inflanckiej

poród i połóg
Przeżyj swój poród bez bólu. W naszym Szpitalu znieczulenie zewnątrzoponowe jest za darmo!
Prowadzenie ciąży
Zadbaj o siebie i dziecko. Zapisz się do Przychodni i skorzystaj z opieki okołoporodowej.
Szkoła rodzenia
Zajęcia w Szkole Rodzenia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Pacjentek zameldowanych w stolicy na pobyt stały lub czasowy.
Indywidualna Położna
Chcesz czuć się pewniej w ostatnich tygodniach ciąży? Skorzystaj z programu indywidualnej opieki położnej.