Szpital Akredytowany

Szpital Inflancka spełnia najwyższe standardy! 

W październiku 2015 roku Minister Zdrowia przyznał Szpitalowi Specjalistycznemu „Inflancka” certyfikat akredytacyjny. To potwierdzenie tego, że spełnia on najwyższe standardy opieki szpitalnej.

Zewnętrznej oceny szpitala dokonało Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. A dlaczego lepiej leczyć się w szpitalu akredytowanym? Bo certyfikat potwierdza przestrzeganie przez niego norm i procedur, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa Pacjentów.

Poddając się ocenie z zewnątrz, placówka ma możliwość usprawnienia działania oraz podniesienia jakości świadczonych usług. W szpitalach akredytowanych prowadzi się ścisły nadzór nad zakażeniami. Sprzątanie na oddziałach odbywa się według określonych reguł. Szczegółowo oznaczane jest także miejsce operowane, by zapobiec błędom, a po zabiegach stosuje się skuteczne środki przeciwbólowe. To tylko niektóre przykłady dobrych praktyk.

- Bezpieczeństwo Pacjentów jest dla nas priorytetem. Udział w programie akredytacyjnym  pozwala przekonać się, które z podjętych przez nas działań były właściwe. Wskazał nam też, co jeszcze można zrobić dla dobra Pacjentów – podkreśla Krzysztof Romanowski, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego „Inflancka”.

Dowiedz się więcej o szpitalach akredytowanych.

 

 

Usługi na Inflanckiej

poród i połóg
Przeżyj swój poród bez bólu. W naszym Szpitalu znieczulenie zewnątrzoponowe jest za darmo!
Prowadzenie ciąży
Zadbaj o siebie i dziecko. Zapisz się do Przychodni i skorzystaj z opieki okołoporodowej.
Szkoła rodzenia
Zajęcia w Szkole Rodzenia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Pacjentek zameldowanych w stolicy na pobyt stały lub czasowy.
Indywidualna Położna
Chcesz czuć się pewniej w ostatnich tygodniach ciąży? Skorzystaj z programu indywidualnej opieki położnej.