Przetargi

Publikacja -
Aktualizacja -

OGŁOSZENIEz dnia 30 marca 2017r.

Publikacja -
Aktualizacja -
Publikacja -
Aktualizacja -

Postępowanie zostało opublikowane pod adresem: http://ipzp.pl/display/index.php?id=7989CF7AF271208

Publikacja -
Aktualizacja -

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, na zasadach określonych niniejszą SIWZ. Szczegółowy wykaz produktów zawiera formularz asortymentowo – cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

Publikacja -
Aktualizacja -

Konkurs ofert na realizację elementów edukacji przedporodowej "Szkoła Rodzenia" Szpitala Specjalistycznego Inflancka

Usługi na Inflanckiej

poród i połóg
Przeżyj swój poród bez bólu. W naszym Szpitalu znieczulenie zewnątrzoponowe jest za darmo!
Prowadzenie ciąży
Zadbaj o siebie i dziecko. Zapisz się do Przychodni i skorzystaj z opieki okołoporodowej.
Szkoła rodzenia
Zajęcia w Szkole Rodzenia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Pacjentek zameldowanych w stolicy na pobyt stały lub czasowy.
Indywidualna Położna
Chcesz czuć się pewniej w ostatnich tygodniach ciąży? Skorzystaj z programu indywidualnej opieki położnej.