Praca

W dziale "Praca" publikujemy ogłoszenia o prowadzonych konkursach i rekrutacjach.

 

Kierownik Działu Kadr

Monika Nowak

Kontakt: + 48 22 697 31 42 
mail: mnowak@inflancka.pl
 

Szpital Specjalistyczny "Inflancka" zatrudni Magistra Farmacji w Aptece Szpitalnej 15 listopada 2017

Szpital Specjalistyczny "Inflancka" zatrudni Specjalistę ds. Zamówień Publicznych 2 października 2017

Rozstrzygnięcie postępowania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu pielęgniarki lub położnej w oddziałach Szpitala. 10 lipca 2017 (plik PDF)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu pielęgniarki lub położnej w oddziałach Szpitala w zakresie: opieki pooperacyjnej, opieki położniczej. 3 lipca 2017 (folder ZIP z 8 plikami)

Rozstrzygnięcie postępowania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Przyszpitalnej w zakresie: specjalistycznych świadczeń położniczo-ginekologicznych, świadczeń położniczo-ginekologicznych udzielanych przez lekarza w trakcie specjalizacji, wykonywania badań USG położniczo-ginekologicznych, specjalistycznych świadczeń w zakresie chorób piersi, wykonywania badań USG piersi. 22 czerwca 2017 (plik PDF)

Szpital Inflancka zatrudni kucharza 24 kwietnia 2017 

Zatrudnimy położne do pracy na oddziale Położnictwa i Bloku Porodowym oraz pielęgniarkę na Pododdziale Patologii Noworodka (plik PDF)

 

Wysyłając do nas CV prosimy o zawarcie w nim klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko pracy …………………………*, opisane w ofercie pracy, przez Szpital Specjalistyczny Inflancka im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” Samodzielny Zakład Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie.

*należy wpisać nazwę stanowiska, na które się aplikuje 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. 2016, poz. 922.

Szpital "Inflancka" zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Oferty nie zamówione będą ulegały zniszczeniu.

Usługi na Inflanckiej

poród i połóg
Przeżyj swój poród bez bólu. W naszym Szpitalu znieczulenie zewnątrzoponowe jest za darmo!
Prowadzenie ciąży
Zadbaj o siebie i dziecko. Zapisz się do Przychodni i skorzystaj z opieki okołoporodowej.
Szkoła rodzenia
Zajęcia w Szkole Rodzenia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Pacjentek zameldowanych w stolicy na pobyt stały lub czasowy.
Indywidualna Położna
Chcesz czuć się pewniej w ostatnich tygodniach ciąży? Skorzystaj z programu indywidualnej opieki położnej.