Praca

W dziale "Praca" publikujemy ogłoszenia o prowadzonych konkursach i rekrutacjach.

 

Kierownik Działu Kadr

Monika Nowak

Kontakt: + 48 22 697 31 42 

mail: mnowak@inflancka.pl

Zatrudnimy Rejestratorkę 2 sierpnia 2018 

Poszukujem osoby na stanowisko - Pracownik Gospodarczo - Administracyjny 25 czerwca 2018 

Zatrudnimy Inspektora Ochrony Danych Osobowych 25 czerwca 2018 

Rozstrzygnięcie uzupełniającego postępowania na udzielanie świadczeń dodatkowej indywidualnej opieki położniczej przy porodzie na terenie Szpitala. 22 czerwca 2018 (plik PDF)

Rozstrzygnięcie postępowania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Przyszpitalnej w zakresie:specjalistycznych świadczeń położniczo-ginekologicznych, świadczeń położniczo-ginekologicznych udzielanych przez lekarza w trakcie specjalizacji, wykonywania badań USG położniczo-ginekologicznych, wykonywania badań USG położniczych wykluczających wady genetyczne między 11 a 14 tygodniem ciąży, specjalistycznych świadczeń w zakresie chorób piersi, wykonywania badań USG piersi.22 czerwca 2018 (plik PDF)

Rozstrzygnięcie postępowania uzupełniającego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu pielęgniarki lub położnej w zakresie: opieki nad matką i dzieckiem, opieki okołoporodowej, opieki nad ciężarną w oddziałach Szpitala.22 czerwca 2018 (plik PDF)

Praca dla Salowej  21 czerwca 2018 

Postępowanie w trybie uzupełniającego konkursu ofert na udzielanie świadczeń dodatkowej indywidualnej opieki położniczej przy porodzie na terenie Szpitala Specjalistycznego „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ. 14 czerwca 2018 (ZIP z 5 plikami)

Uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu pielęgniarki lub położnej w oddziałach Szpitala w zakresie: a. opieki nad matką i dzieckiem, b. opieki okołoporodowej, c. opieki nad ciężarną. 14 czerwca 2018 (ZIP z 9 plikami)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Przyszpitalnej w zakresie: a) specjalistycznych świadczeń położniczo-ginekologicznych, b) świadczeń położniczo-ginekologicznych udzielanych przez lekarza w trakcie specjalizacji, c) wykonywania badań USG położniczo-ginekologicznych,d) wykonywania badań USG położniczych wykluczających wady genetyczne między 11 a 14 tygodniem ciąży, e) specjalistycznych świadczeń w zakresie chorób piersi, f) wykonywania badań USG piersi. 14 czerwca 2018 (ZIP z 6 plikami)

 

Wysyłając do nas CV prosimy o zawarcie w nim klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko pracy …………………………*, opisane w ofercie pracy, przez Szpital Specjalistyczny Inflancka im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” Samodzielny Zakład Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie.

*należy wpisać nazwę stanowiska, na które się aplikuje 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. 2016, poz. 922.

Szpital "Inflancka" zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Oferty nie zamówione będą ulegały zniszczeniu.

Usługi na Inflanckiej

poród i połóg
Przeżyj swój poród bez bólu. W naszym Szpitalu znieczulenie zewnątrzoponowe jest za darmo!
Prowadzenie ciąży
Zadbaj o siebie i dziecko. Zapisz się do Przychodni i skorzystaj z opieki okołoporodowej.
Szkoła rodzenia
Zajęcia w Szkole Rodzenia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Pacjentek zameldowanych w stolicy na pobyt stały lub czasowy.
Indywidualna Położna
Chcesz czuć się pewniej w ostatnich tygodniach ciąży? Skorzystaj z programu indywidualnej opieki położnej.