Praca

W dziale "Praca" publikujemy ogłoszenia o prowadzonych konkursach i rekrutacjach.

 

Kierownik Działu Kadr

Monika Nowak

Kontakt: + 48 22 697 31 42 

mail: mnowak@inflancka.pl

Praca dla Salowej  21 czerwca 2018 

Postępowanie w trybie uzupełniającego konkursu ofert na udzielanie świadczeń dodatkowej indywidualnej opieki położniczej przy porodzie na terenie Szpitala Specjalistycznego „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ. 14 czerwca 2018 (ZIP z 5 plikami)

Uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu pielęgniarki lub położnej w oddziałach Szpitala w zakresie: a. opieki nad matką i dzieckiem, b. opieki okołoporodowej, c. opieki nad ciężarną. 14 czerwca 2018 (ZIP z 9 plikami)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Przyszpitalnej w zakresie: a) specjalistycznych świadczeń położniczo-ginekologicznych, b) świadczeń położniczo-ginekologicznych udzielanych przez lekarza w trakcie specjalizacji, c) wykonywania badań USG położniczo-ginekologicznych,d) wykonywania badań USG położniczych wykluczających wady genetyczne między 11 a 14 tygodniem ciąży, e) specjalistycznych świadczeń w zakresie chorób piersi, f) wykonywania badań USG piersi. 14 czerwca 2018 (ZIP z 6 plikami)

 

Wysyłając do nas CV prosimy o zawarcie w nim klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko pracy …………………………*, opisane w ofercie pracy, przez Szpital Specjalistyczny Inflancka im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” Samodzielny Zakład Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie.

*należy wpisać nazwę stanowiska, na które się aplikuje 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. 2016, poz. 922.

Szpital "Inflancka" zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Oferty nie zamówione będą ulegały zniszczeniu.

Usługi na Inflanckiej

poród i połóg
Przeżyj swój poród bez bólu. W naszym Szpitalu znieczulenie zewnątrzoponowe jest za darmo!
Prowadzenie ciąży
Zadbaj o siebie i dziecko. Zapisz się do Przychodni i skorzystaj z opieki okołoporodowej.
Szkoła rodzenia
Zajęcia w Szkole Rodzenia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Pacjentek zameldowanych w stolicy na pobyt stały lub czasowy.
Indywidualna Położna
Chcesz czuć się pewniej w ostatnich tygodniach ciąży? Skorzystaj z programu indywidualnej opieki położnej.