Praca

W dziale "Praca" publikujemy ogłoszenia o prowadzonych konkursach i rekrutacjach.

 

Kierownik Działu Kadr

Monika Nowak

Kontakt: + 48 22 697 31 42 

mail: mnowak@inflancka.plUzupełniający konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego, w dziedzinie położnictwa i ginekologii. 16 kwietnia 2018 (folder ZIP z 6 plikami)

Rozstrzygnięcie postępowania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu pielęgniarki lub położnej w zakresie: pielęgniarstwa anestezjologicznego, pielęgniarstwa operacyjnego, opieki pooperacyjnej, intensywnej opieki nad noworodkiem, opieki nad matką i dzieckiem, opieki okołoporodowej, opieki nad ciężarną, opieki ginekologiczno-położniczej, opieki położniczej w oddziałach Szpitala. 27 marca 2018 (plik PDF)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu pielęgniarki lub położnej w oddziałach Szpitala w zakresie: pielęgniarstwa anestezjologicznego, pielęgniarstwa operacyjnego, opieki pooperacyjnej, intensywnej opieki nad noworodkiem, opieki nad matką i dzieckiem, opieki okołoporodowej, opieki nad ciężarną, opieki ginekologiczno-położniczej, opieki położniczej. 12 marca 2018 (15 plików)

Szpital Specjalistyczny "Inflancka" zatrudni Magistra Farmacji w Aptece Szpitalnej  13 marca 2018

 

Wysyłając do nas CV prosimy o zawarcie w nim klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko pracy …………………………*, opisane w ofercie pracy, przez Szpital Specjalistyczny Inflancka im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” Samodzielny Zakład Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie.

*należy wpisać nazwę stanowiska, na które się aplikuje 

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. 2016, poz. 922.

Szpital "Inflancka" zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Oferty nie zamówione będą ulegały zniszczeniu.

Usługi na Inflanckiej

poród i połóg
Przeżyj swój poród bez bólu. W naszym Szpitalu znieczulenie zewnątrzoponowe jest za darmo!
Prowadzenie ciąży
Zadbaj o siebie i dziecko. Zapisz się do Przychodni i skorzystaj z opieki okołoporodowej.
Szkoła rodzenia
Zajęcia w Szkole Rodzenia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Pacjentek zameldowanych w stolicy na pobyt stały lub czasowy.
Indywidualna Położna
Chcesz czuć się pewniej w ostatnich tygodniach ciąży? Skorzystaj z programu indywidualnej opieki położnej.