Konkursy

W dziale "Konkursy" publikujemy ogłoszenia o aktualnie prowadzonych konkursach i rozstrzygnięciach.

 

Kierownik Działu Kadr

Monika Nowak

Kontakt: + 48 22 697 31 42 

mail: mnowak@inflancka.pl

 

Uzupełniający konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego, w dziedzinie położnictwa i ginekologii. 21 marca 2019

Konkurs na indywidualną opiekę pielęgnacyjno-położniczą przy porodzie 18 marca 2019

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu technika elektroradiologii w w godzinach pracy Pracowni RTG i Mammografii oraz udzielania świadczeń w formie „dyżuru pod telefonem” tzw. pozostawanie w gotowości. 4 marca 2019

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu technika elektroradiologii w zakresie w godzinach pracy Pracowni RTG i Mammografii oraz w formie „dyżuru pod telefonem” tzw. pozostawanie w gotowości. 15 lutego 2019

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację elementów edukacji przedporodowej. 7 stycznia 2019

Rozstryzgniecie uzupełniającego konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego, w dziedzinie położnictwa i ginekologii. 13 grudnia 2018

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Przyszpitalnej w zakresie wykonywania badań USG położniczo-ginekologicznych oraz wykonywania badań USG położniczych między 11 a 14 tygodniem ciąży, oceniających ryzyko wystąpienia wad genetycznych. 13 grudnia 2018

Konkurs uzupełniający oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na realizacji elementów edukacji przedporodowej "Szkoła Rodzenia" Szpitala Specjalistycznego "Inflancka". 13 grudnia 2018

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej udzielane w warunkach ambulatoryjnych. 11 grudnia 2018

Uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Przyszpitalnej w zakresie wykonywania badań USG położniczo-ginekologicznych oraz wykonywania badań USG położniczych między 11 a 14 tygodniem ciąży, oceniających ryzyko wystąpienia wad genetycznych. 7 grudnia 2018

Uzupełniający konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego, w dziedzinie położnictwa i ginekologii. 7 grudnia 2018

Nowy konkurs ofert na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych. 3 grudnia 2018

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych. 3 grudnia 2018

Konkurs ofert na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych. 21 listopada 2018

Rozstrzygnięcie postępowania uzupełniającego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu pielęgniarki lub położnej w zakresie: opieki nad matką i dzieckiem, opieki okołoporodowej, opieki nad ciężarną w oddziałach Szpitala. 31 sierpnia 2018

Uzupełniający konkurs ofert: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu pielęgniarki lub położnej w oddziałach Szpitala w zakresie: a. opieki nad matką i dzieckiem, b. opieki okołoporodowej, c. opieki nad ciężarną. 27 sierpnia 2018 

Rozstrzygnięcie uzupełniającego postępowania na udzielanie świadczeń dodatkowej indywidualnej opieki położniczej przy porodzie na terenie Szpitala. 22 czerwca 2018 (plik PDF)

Rozstrzygnięcie postępowania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Przyszpitalnej w zakresie:specjalistycznych świadczeń położniczo-ginekologicznych, świadczeń położniczo-ginekologicznych udzielanych przez lekarza w trakcie specjalizacji, wykonywania badań USG położniczo-ginekologicznych, wykonywania badań USG położniczych wykluczających wady genetyczne między 11 a 14 tygodniem ciąży, specjalistycznych świadczeń w zakresie chorób piersi, wykonywania badań USG piersi.22 czerwca 2018 (plik PDF)

Rozstrzygnięcie postępowania uzupełniającego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu pielęgniarki lub położnej w zakresie: opieki nad matką i dzieckiem, opieki okołoporodowej, opieki nad ciężarną w oddziałach Szpitala.22 czerwca 2018 (plik PDF)

Postępowanie w trybie uzupełniającego konkursu ofert na udzielanie świadczeń dodatkowej indywidualnej opieki położniczej przy porodzie na terenie Szpitala Specjalistycznego „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ. 14 czerwca 2018 (ZIP z 5 plikami)

Uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu pielęgniarki lub położnej w oddziałach Szpitala w zakresie: a. opieki nad matką i dzieckiem, b. opieki okołoporodowej, c. opieki nad ciężarną. 14 czerwca 2018 (ZIP z 9 plikami)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Przyszpitalnej w zakresie: a) specjalistycznych świadczeń położniczo-ginekologicznych, b) świadczeń położniczo-ginekologicznych udzielanych przez lekarza w trakcie specjalizacji, c) wykonywania badań USG położniczo-ginekologicznych,d) wykonywania badań USG położniczych wykluczających wady genetyczne między 11 a 14 tygodniem ciąży, e) specjalistycznych świadczeń w zakresie chorób piersi, f) wykonywania badań USG piersi. 14 czerwca 2018 (ZIP z 6 plikami)

Usługi na Inflanckiej

poród i połóg
Przeżyj swój poród bez bólu. W naszym Szpitalu znieczulenie zewnątrzoponowe jest za darmo!
Prowadzenie ciąży
Zadbaj o siebie i dziecko. Zapisz się do Przychodni i skorzystaj z opieki okołoporodowej.
Szkoła rodzenia
Zajęcia w Szkole Rodzenia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Pacjentek zameldowanych w stolicy na pobyt stały lub czasowy.
Indywidualna Położna
Chcesz czuć się pewniej w ostatnich tygodniach ciąży? Skorzystaj z programu indywidualnej opieki położnej.