Indywidualna Położna

Szpital "Inflancka" w ramach usług dodatkowych odpłatnie oferuje swoim Pacjentkom indywidualną opiekę położnej. Można więc wskazać położną z naszego Szpitala, z którą chciałaby się podpisać umowę na takie świadczenie. Najczęściej jest ona zawierana po 35 tygodniu ciąży i trwa aż do rozwiązania. Koszt takiej usługi to 1500 zł.

Zalety opieki indywidualnej:

 • Poznanie położnej przed porodem zwiększa poczucie bezpieczeństwa

 • Położna na długo przed porodem poznaje preferencje i możliwości rodzącej

 • Pacjentka ma zapewnioną pełną dyspozycyjność położnej (również telefoniczną) przez cała dobę, siedem dni w tygodniu (uwzględniając dni świąteczne)

 • Pacjentka w każdej chwili może zwrócić się o pomoc oraz poradę

 • Położna jest z Pacjentką podczas porodu i 2 godziny po jego zakończeniu

 

Położne świadczące indywidualną opiekę okołoporodową w Szpitalu „Inflancka”:

 •  Agnieszka Alster 601-240-461 - znajomość jęz. angielskiego 

 • Agnieszka Korejwo  606-785-145

 • Alina Jarzębska 506-966-766 - znajomość jęz. angielskiego 

 • Anna Barwińska 698-617-705

 • Beata Szol  601-234-367

 • Bogumiła Wiśniewska 513-938-494

 • Ewa  Klik  660-935-299

 • Marianna  Paciejewska  664-944-761

 • Mariola Skowera  606-325-683

 • Mariola Sienkiewicz  505-538-454

Usługi na Inflanckiej

poród i połóg
Przeżyj swój poród bez bólu. W naszym Szpitalu znieczulenie zewnątrzoponowe jest za darmo!
Prowadzenie ciąży
Zadbaj o siebie i dziecko. Zapisz się do Przychodni i skorzystaj z opieki okołoporodowej.
Szkoła rodzenia
Zajęcia w Szkole Rodzenia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Pacjentek zameldowanych w stolicy na pobyt stały lub czasowy.
Indywidualna Położna
Chcesz czuć się pewniej w ostatnich tygodniach ciąży? Skorzystaj z programu indywidualnej opieki położnej.